تعداد مقالات: 136

-24 تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی؛ محمود شریعتی؛ محسن حیدری بنی*؛ محمدرضا زمانی؛ جعفر اسکندری جم؛ بهزاد بیاتی چالشتری
مشاهده مقاله

-23 Investigation on correlation between mechanical properties of the prosthetic foot and the pylon in the lower limb amputee
محمود شجاعی*؛ رضا حسن نژاد؛ زهرا روان مدد
مشاهده مقاله

-22 بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
مجید اسکندری شهرکی؛ رضا آذرافزا؛ محسن حیدری بنی*؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدرضا زمانی؛ بهزاد بیاتی
مشاهده مقاله

-21 تحلیل ارتعاشی و کنترل بهینه یک تیر پیزوالکتریک با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
سید علی باکمال ویشکایی*؛ محمد جواد محمود ابادی
مشاهده مقاله

-20 تاثیرات زیست محیطی متروی تبریز ازنظرآلاینده های محیطی
رئوف مالک؛ امیراسماعیل فروهید*
مشاهده مقاله

-19 روش هیدرودینامیک ذرات هموار متقارن در تحلیل ارتعاشات آزاد گرافن
کوروش محمدی عیسی آباد؛ حسن شکراللهی*
مشاهده مقاله

-18 Whitening algorithm in order to SNR improvement in Ego-noise suppression
علی قرامحمدی؛ محمدتقی مهربانی؛ ابوذر عباسی ملیح*
مشاهده مقاله

-17 کاهش ارتعاشات یک تیر فولادی با استفاده از میراگر جرمی ویسکوالاستیک: تحلیل اجزا محدود
حمید توپچی نژاد*؛ فاطمه نیک روش
مشاهده مقاله

-16 An ultrasonic vehicular detector
ابراهیم فولادوند*؛ حامد غفاری راد؛ مرتضی محققی؛ مسعود شکوریان فرد؛ هادی نامدار
مشاهده مقاله

-15 اصلاحات آکوستیکی سالن های کنسرت و استودیو های موسیقی، با استفاده از پنل های تشدیدگر
هیربد حسینی*
مشاهده مقاله

-14 کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگر تراستر و وصله های پیزوالکتریک
میلاد عظیمی*؛ صمد مرادی
مشاهده مقاله

-13 Finite element frequency analysis of GPL/carbon fiber/epoxy porous nanocomposite beams
علی دباغ*؛ عباس راستگو؛ فرزاد ابراهیمی
مشاهده مقاله

-12 ارائه مدل بهینه در کاهش آلودگی صوتی حمل و نقل با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی بزرگراه رسالت تهران)
امیرحسین محمدخانی؛ امیراسماعیل فروهید*
مشاهده مقاله

-11 Effects of Chronic Noise Exposure on Aggressive Behaviors of Automotive Industry Workers
Fakhradin Ahmadi Kanrash*؛ Iraj Alimohammadi؛ Jamileh Abolghasemi؛ Kazem Rahmani
مشاهده مقاله

-10 Determination of Material Damping Based on Dissipated Energy in Concrete Dams by Finite Element Method
Amir Souri*؛ Hassan Mirzabozorg؛ Morteza Javadi
مشاهده مقاله

-9 A molecular dynamics investigation into the vibration behaviour of three-dimensional metallic carbon nanostructures (T6- and T14-carbon)
سامیه حقیقی سیاهگورابی*؛ شهرام آجری؛ رضا انصاری
مشاهده مقاله

-8 ADCP-flow velocity profile to interpret hydromorphological features of China’s Yangtze Three-Gorges valley
Zhongyuan Chen*؛ Jing Chen؛ Maotian Li
مشاهده مقاله

-7 تشخیص عیب و اندازة آن در حلقة خارجی یاتاقان غلتشی با آکوستیک امیشن و شبکة عصبی مصنوعی
آرمی مسرخانی؛ سید محمد جعفری*؛ عباس رهی
مشاهده مقاله

-6 ارتعاشات آزاد پوسته‌های سهموی کم‌عمق جدار نازک
نوید اسدی*؛ علی اصغر جعفری؛ جوهر پورقادر
مشاهده مقاله

-5 بررسی تاثیر مقدار جرم و اندازه سختی فنر استفاده شده در شرایط مرزی میله بر شکل مودها و فرکانس‌های محوری آن
رضا ناظم نژاد*
مشاهده مقاله

-4 بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
امید اسکندر*؛ رضا اشکیود؛ معصومه شفیعیان
مشاهده مقاله

-3 مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش‌سنج لیزری دوپلری
ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی*
مشاهده مقاله

-2 جهت‎یابی امواج صوتی میدان دور به وسیله حسگرهای صوتی و تحلیل منابع ایجاد خطا
ابوذر عباسی ملیح*؛ لیلا محمودی؛ محمدتقی مهربانی
مشاهده مقاله

-1 بررسی سایلنسر در موتورهای احتراق داخلی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف طراحی و بهینه‌سازی
آرش عمادی*؛ حسین شکوهمند؛ مهدی اشجعی
مشاهده مقاله

0 تحلیل خطی وغیرخطی امواج غبار- صوتی دریک پلاسمای غباری دورازتعادل گرمایی
رسول خوشه شاهی*؛ احسان صابریان
مشاهده مقاله